Termovízia

Najpreferovanejšia metóda bezkontaktnej diagnostiky

Priemysel

Priemyselná výroba a údržba

Kúrenie

Kontrola rozvodov tepla, prevencia, diagnostika

Elektro

Diagnostika elektrických zariadení

Stavebníctvo

Lokalizácia tepelných anomálií a tepelných mostov

Výskum

Kontrola výrobných procesov, defektoskopia

Bezpečnosť

Zabezpečenie výrobných hál pred požiarom

Čo je termovízia

Termovízia je taká metóda technickej diagnostiky, pri ktorej sa nevyužíva bezprostredný kontakt s meraným objektom. Táto metóda umožňuje sledovanie rozloženia teplotných polí na povrchoch telies v infračervenej oblasti spektra – termovízne meranie. Táto časť spektra je pre ľudské oko neviditeľná, avšak pomocou termovíznych kamier je možné ju zaznamenať. Pomocou rozloženia teplôt je možné určiť miesta tepelných únikov, ale aj odhaliť mechanické poškodenia. Skorým odhalením je možné odstránenie poruchy bez zvýšených nákladov, ktoré môžu vzniknúť havarijným stavom systémov. Termovízia má široké možnosti využitia. Najčastejšie je využívaná v stavebníctve na kontrolu tepelnej izolácie a v priemysle na kontrolu rôznych zariadení. Termovízne kamery sa využívajú aj v medicíne, na vedecké a výskumné účely, pri hľadaní nezvestných, pri hasení požiarov, na detekciu úniku plynu a pod.

Termodiagnostika

Technická diagnostika je odbor zaoberajúci sa metódami a prostriedkami na zisťovanie stavu technických zariadení. Testovacia technika pre vyhľadávanie chýb na technických zariadeniach slúži na prevenciu vzniku závažných porúch. Medzi prednosti modernej termodiagnostiky patrí: rýchlosť metódy, bezkontaktné vykonávanie testovania, vytvorenie termogramov vo výrobe za plnej prevádzky (nie je narušená bežná prevádzka technológie či budovy, alebo odberu energií), nevyžaduje komplikovanú prípravu, presne lokalizuje poruchové miesta a určuje ich závažnosť, uložené snímky obsahujú potrebné informácie o každom snímanom bode, okrem zaostrenia je možné všetky nastavenia upraviť dodatočne, vyhodnotenie termogramov a počítačovú analýzu nameraných údajov je možné vykonať offline.
Technická diagnostika a teda i termodiagnostika má tesnú náväznosť na údržbu technického zariadenia. Bez technickej diagnostiky sa dnes nezaobíde moderná preventívna (podľa časového plánu) a prediktívna údržba (podľa skutočného stavu)